نوشته های احسان اسلامی

برای هر انسان دغدغه‌مندی که به دنبال رشد و ارتقا مهارت‌های فردیشه !

نوشته ها

سفارش گویندگی

سفارش گویندگی یا سفارش نریشن دارید؟ یا که اصلا یک گوینده‌اید و میخواید شروع به...

مسابقه گویندگی

با توجه به شیوع گسترده ی کرونا و البته وجود علاقه‌مندان در شهرهای مختلف، تصمیم...

گوینده و خاطراتش

سلام! احسان اسلامی‌ام و این بار میخوام براتون از چیزهایی بگم که شاید کمتر شنیده...