دوره‌های آموزشی احسان اسلامی

برای هر انسان دغدغه‌مندی که به دنبال رشد و ارتقا مهارت‌های فردیشه !

دوره هـــــــا

10%
تخفیف

دوره حضوری فن بیان و اعتماد به نفس

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 5.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 4.500.000 تومان است.
2
قیمت اصلی 5.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 4.500.000 تومان است.
8%
تخفیف

دوره آموزشی خوانش حرفه ای

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 3.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.950.000 تومان است.
1
قیمت اصلی 3.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.950.000 تومان است.
22%
تخفیف

دورۀ آموزشی جذابیت در ملاقات

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 500.000 تومان بود.قیمت فعلی 390.000 تومان است.
5
قیمت اصلی 500.000 تومان بود.قیمت فعلی 390.000 تومان است.
8%
تخفیف

دورۀ آموزشی بیان برنده

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 3.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.950.000 تومان است.
7
قیمت اصلی 3.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.950.000 تومان است.